Αρχική σελίδαΤι είναι το spitoaggelies.grΔημοσίευση αγγελίας ΔΩΡΕΑΝΌροι δημοσίευσηςΕπικοινωνία
 
 
Όροι δημοσίευσης
Το Spitoaggelies.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή ακόμα και να μην δημοσιεύσει αγγελίες που παραβιάζουν τους όρους δημοσίευσης. Υπάρχει περίπτωση οι όροι να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Αγγελίες με προσβλητικό περιεχόμενο
Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελιών των οποίων το περιεχόμενο (εικόνες ή κείμενο) θεωρείται προσβλητικό. Το spitoaggelies.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει αυτού του είδους τις αγγελίες.

Αγγελίες με ψευδές περιεχόμενο
Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελιών που αφορούν ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν την ενοικίαση ή πώλησή τους. Το spitoaggelies.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει αυτού του είδους τις αγγελίες μόλις λάβει γνώση της κατάστασης.

Αγγελίες με μη πραγματικό περιεχόμενο
Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελιών των οποίων το περιεχόμενο δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά στοιχεία ή φέρουν μη ρεαλιστικές περιγραφές. Το spitoaggelies.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει αυτού του είδους τις καταχωρήσεις.

Αγγελίες γραμμένες σε γλώσσες εκτός της ελληνικής
Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελιών οι οποίες είναι γραμμένες σε greeklish ή σε γλώσσες διαφορετικές της ελληνικής.

Πολλαπλές δημοσιεύσεις της ίδιας αγγελίας
Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση της ίδιας αγγελίας περισσότερο από μία φορά. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο της αγγελίας σας δεν σας ικανοποιεί και επιθυμείτε να το αλλάξετε τότε διαγράψτε την παλαιότερη και δημιουργήστε μία νέα με το περιεχόμενο που επιθυμείτε. Το spitoaggelies.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τις διπλές δημοσιεύσεις.

Περιεχόμενο αγγελίας
Το περιεχόμενο της αγγελίας πρέπει να περιγράφει με σαφή τρόπο τα χαρακτηριστικά του ακίνητου που διατίθεται προς πώληση ή ενοικίαση. Ο τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και προσδιοριστικός και να μην περιέχει λέξεις περιττές όπως «ενοικιάζεται», «πωλείται» κλπ. Παράλληλα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν όροι που πιθανότατα παραπλανούν τον επισκέπτη, όπως «ευκαιρία», «προσφορά» κλπ. Τόσο το κείμενο όσο και οι εικόνες της αγγελίας δεν επιτρέπεται να είναι αντιγραμμένες από άλλες αγγελίες ή δικτυακούς τόπους καθώς με τον τρόπο αυτό παραβιάζονται κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας. Το spitoaggelies.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει αυτού του είδους τις αγγελίες.

 

Τελευταίες Καταχωρήσεις

Ενοικιάσεις

Πωλήσεις

Copyright © 2013 Spitoaggelies. All rights reserved.